Wettelijke vermeldingen

Horeca Forma Be Pro groepeert de volgende verenigingen zonder winstoogmerk :

Onderneming : Horeca Forma Bruxelles VZW

Maatschappelijke zetel : Gespstraat 70, B-1070 Anderlecht

Elektronisch contactadres :
formation.bruxelles@horecaformabru.be ou vormingbrussel@horecarformabru.be

Ondernemingsnummer : BE0861.439.578

Onderneming : Horeca BE PRO VZW

Maatschappelijke zetel : Gespstraat 70, B-1070 Anderlecht

Elektronisch contactadres :
formation.bruxelles@horecaformabru.be ou vormingbrussel@horecarformabru.be

Ondernemingsnummer : BE0894.261.410