Een job vinden

Op zoek naar een job? Wij kunnen u helpen en begeleiden. Uw eerste stap naar werk is een ontmoeting met een van onze Actiris-adviseurs die gespecialiseerd zijn in de horecasector. Afhankelijk van uw profiel en uw project, stellen zij u voor om samen met u een opleiding op maat samen te stellen voor de kortste weg naar werk.

Informatieverzoek

Ik geef mijn akkoord aan Horeca Forma Brussel en aan Horeca Be Pro, co-verantwoordelijken voor de verwerking:

Indien u uw akkoord niet geeft voor de verwerking, kunt u zich niet inschrijven voor een opleiding/kunt u de nieuwsbrief niet ontvangen/ kunt u niet op de hoogte gehouden worden van de opleidingen en andere activiteiten die Horeca Forma Brussel en Horeca Be Pro organiseren/een opleidingsplan ontvangen.

U kan uw akkoord intrekken door een e-mail te sturen naar vorming.brussel@horecaformabru.be

Voor meer inlichtingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten terzake, kunt u onze ” Verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens ” raadplegen.