Gegevensbeschermingsverklaring

Gegevensbeschermingsverklaring

Wie zijn wij? Horeca Forma Brussel is het Brussels opleidingscentrum  voor de horecasector. Horeca Forma Brussel is :
 • door de sociale partners van het Paritair Comité 302 belast met het organiseren en ondersteunen van vormingsinitiatieven voor werknemers ;
 • door het Federaal Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector eveneens belast met de invoering en coördinatie van de vormingsinspanningen voor “risicogroepen”.
Het Brussels Beroepsreferentiecentrum voor de Horecasector, hierna Horeca Be Pro genoemd, werd opgericht op initiatief van het Brussels-Hoofdstedelijk GewestActirisVDABHoreca Forma Brussel en Bruxelles Formation, en heeft tot doel 
 • de behoeften van de ondernemingen en het opleidingsaanbod beter op elkaar af te stemmen;
 • om de beroepsopleiding van de Brusselaars voor belangrijke jobs in de horecasector te bevorderen.
De uiteindelijke doelstelling bestaat erin meer Brusselaars aan het werk te krijgen in deze sector, waar een grote nood aan gekwalificeerde werkkrachten bestaat. De twee VZW’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in deze verklaring. Op het terrein – dit betekent voor het uitoefenen van hun hiervoor vermelde opdrachten – gedragen Horeca Forma Brussel en Horeca Be Pro zich als één organisatie. Horeca Forma Brussel levert de IT-infrastructuur en faciliteiten aan. Horeca Forma Brussel en Horeca Be Pro financieren elk verschillende opleidingen.   Hoe kan u ons contacteren? Telefonisch contact met ons opnemen is mogelijk alle werkdagen van 9 tot 17 uur op het nummer 02/550.00.10. U kunt ons ook een e-mail sturen op het adres vormingbrussel@horeca.be of bepro@horeca.be of per post op het volgende adres: Horeca Forma Brussel – Horeca Be Pro Gespstraat 70 te 1070 Brussel (Anderlecht).   Wie is onze functionaris voor gegevensbescherming? Onze functionaris voor gegevensbescherming is L4 Consulting bv, Puttestraat 47, 9620 Zottegem, l4-consulting@proximus.be.   Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?   ALGEMEEN   Om uw vraag om informatie te kunnen beantwoorden   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf   IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
Andere persoonsgegevens die u verstrekt Van uzelf  IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website) 10 jaar
   Om u onze nieuwsbrief te sturen of u te informeren over de opleidingen en diensten die wij aanbieden en de evenementen die wij organiseren.   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken
 • omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven (u bezorgde ons zelf uw gegevens) of
 • op basis van een overeenkomst met uw werkgever (uw werkgever bezorgde ons uw gegevens) of met uw school (uw school/opleidingscentrum bezorgde ons uw gegevens).
 
Welke persoonsgegevens? Van wie hebben we de gegevens ontvangen? Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Contactgegevens Hetzij van uzelf Hetzij van uw werkgever Hetzij van uw school IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Mailchimp (voor verzenden nieuwsbrief) Ondernemingen voor postbedeling. Ondernemingen voor drukwerk. 10 jaar
        Om u in te schrijven voor een evenement en voor de praktische organisatie daarvan   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven (u bezorgde ons zelf uw gegevens) of op basis van een overeenkomst met uw werkgever (uw werkgever bezorgde ons uw gegevens) of met uw school (uw school/opleidingscentrum bezorgde ons uw gegevens).  
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf Van uw werkgever Van uw school IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website) De verzekeraar bij een ongeval tijdens een evenement 10 jaar
Omdat u contactpersoon bent voor uw bedrijf of uw school/opleidingscentrum/socio-professioneel  integratiecentrum   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven (u bezorgde ons zelf uw gegevens) of op basis van een overeenkomst met uw werkgever (uw werkgever bezorgde ons uw gegevens) of met uw school (uw school/opleidingscentrum bezorgde ons uw gegevens).  
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf Van uw werkgever Van uw school IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website) 10 jaar
    Om statistieken en rapporten te kunnen opstellen teneinde de werking van de organisatie te kunnen evalueren en in het kader van rapporteringsverplichtingen die wij hebben ten aanzien van bepaalde overheidsinstanties en organisaties waarmee we samenwerken   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.  
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatiegegevens Van uzelf Van uw werkgever Van uw school IT ondersteunende leveranciers.   10 jaar
Age Van uzelf Van uw werkgever Van uw school Actiris, Fôrem, VDAB, Bruxelles Formation. 10 jaar
U BENT WERKNEMER IN PC 302   Om u in te schrijven voor een opleiding en voor de praktische organisatie daarvan.   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven (u bezorgde ons zelf uw gegevens) of op basis van een overeenkomst met uw werkgever (uw werkgever bezorgde ons uw gegevens).
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf Van uw werkgever IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Bij een ongeval tijdens een opleiding: de verzekeraar. Externe trainers. 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
Informatie over loopbaan Van uzelf Van uw werkgever IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
      Om uw vraag tot informatie over betaald educatief verlof te kunnen beantwoorden en/of u in te schrijven voor een opleiding die in aanmerking komt voor betaald educatief verlof en voor de praktische organisatie daarvan   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Bij een ongeval tijdens een opleiding: de verzekeraar. Externe trainers 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
Informatie over loopbaan Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
    Om uw vraag om uw vaardigheden in kaart te brengen (“bilan de compétences”) te beantwoorden en om professionele loopbaanbegeleiding te ontvangen   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven.
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Externe Trainer Bruxelles Formation Bij een ongeval: de verzekeraar. 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
Informatie over loopbaan en vorming Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Bruxelles Formation 10 jaar
    Om u informatie te kunnen bezorgen over het vaardigheidsexamen (“validation des compétences”), om u hiervoor in te schrijven en uw deelname praktisch te organiseren, om u een getuigschrift te kunnen bezorgen   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Bruxelles Formation. Jury (leden van de koepel « validation des compétences »). Bij een ongeval: de verzekeraar. 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
Informatie over loopbaan en vorming Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Bruxelles Formation. Jury (leden van de koepel « validation des compétences »).   10 jaar
        U BENT WERKZOEKENDE   Om u in te schrijven voor een opleiding en voor de praktische organisatie daarvan.   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Bij een ongeval tijdens een opleiding: de verzekeraar. Externe trainers. 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
Informatie over loopbaan Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
CV/Andere info die u verstrekt Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
    Om uw vraag om uw vaardigheden in kaart te brengen (“bilan de compétences”) te beantwoorden en om professionele loopbaanbegeleiding te ontvangen   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven.
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Externe Trainer Bruxelles Formation Bij een ongeval de verzekeraar. 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
Informatie over loopbaan en vorming Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Bruxelles Formation 10 jaar
    Om u informatie te kunnen bezorgen over het vaardigheidsexamen (“validation des compétences”), om u hiervoor in te schrijven en uw deelname praktisch te organiseren, om u een getuigschrift te kunnen bezorgen   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven.
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Bruxelles Formation. Jury (leden van de koepel « validation des compétences ») Bij een ongeval: de verzekeraar. 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
Informatie over loopbaan, studies en opleidingen Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Bruxelles Formation. Jury (leden van de koepel « validation des compétences ») 10 jaar
      Om u te kunnen inschrijven voor een infosessie over jobs in de horeca  
Welke persoonsgegevens? Van wie hebben we de gegevens ontvangen? Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Bij een ongeval: de verzekeraar. 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). 10 jaar
    Om u te kunnen inschrijven voor een gesprek over een job in de horeca met een Actiris adviseur en om een opleidingsparcours voor u te kunnen organiseren  
Welke persoonsgegevens? Van wie hebben we de gegevens ontvangen? Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Actiris Bij een ongeval: de verzekeraar. 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Actiris 10 jaar
Informatie over loopbaan en vorming Van uzelf IT ondersteunende leveranciers (incl. beheerder website). Actiris 10 jaar
      Wanneer u een stage volgt in het kader van een stage-overeenkomst met Bruxelles Formation (na een langlopende module “métier”)   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven.  
Welke persoonsgegevens? Van wie hebben we de gegevens ontvangen? Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens Van uzelf IT-ondersteunende leveranciers. Bij een ongeval tijdens de stage, de  verzekeraar. Bruxelles Formation Werkgever waarbij u stage doet. Bij een ongeval: de verzekeraar. 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf IT-ondersteunende leveranciers; Bruxelles Formation 10 jaar
Informatie over loopbaan en vorming Van uzelf IT-ondersteunende leveranciers. Bruxelles Formation Werkgever waarbij u stage doet.
Curriculum vitae Van uzelf IT-ondersteunende leveranciers. Bruxelles Formation 10 jaar
Om u een premie te kunnen betalen voor een gevolgde opleiding   Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven.
Welke persoonsgegevens Van wie hebben we de gegevens ontvangen Met wie worden deze gegevens gedeeld? Bewaartermijn
Identificatie- en contactgegevens en bankrekeningnummer Van uzelf  IT-ondersteunende diensten. 10 jaar
Rijksregisternummer Van uzelf  IT-ondersteunende diensten. 10 jaar
Informatie inzake vorming Van uzelf IT-ondersteunende diensten. 10 jaar
      Bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens te bezorgen? Wat zijn de gevolgen als u dat niet doet?   U bent niet verplicht om ons uw gegevens te bezorgen, maar wanneer u dit niet doet is het mogelijk dat
 • wij u niet kunnen contacteren/informeren over onze activiteiten en/of
 • wij uw deelname aan activiteiten niet kunnen organiseren en/of
 • wij u geen premie kunnen uitbetalen.
  Welke cookies gebruiken wij?   Wij verwijzen u hiervoor naar ons cookiesbeleid .LINK TOEVOEGEN   Welke rechten hebt u als persoon waarvan deze gegevens worden verwerkt?   U hebt de volgende rechten:  
 • Recht op inzage
U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben.  
 • Recht op verbetering.
Als uw gegevens niet juist of actueel zijn hebt u het recht om ons te vragen deze te corrigeren.  
 • Recht van bezwaar
U hebt het recht om ons te vragen om te stoppen uw persoonsgegevens te verwerken.  
 • Recht op het beperken van de verwerking
U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • wanneer u betwist dat uw gegevens correct zijn
 • wanneer uw gegevens onrechtmatig verkregen zijn
 • wanneer de organisatie uw gegevens niet meer nodig heeft
 
 • Recht op verwijdering
U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij niet aan dit verzoek voldoen.  
 • Recht op intrekking van uw toestemming.
  Hoe kan u uw rechten uitoefenen?   U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar vormingbrussel@horeca.be of door een brief te sturen naar Horeca Forma Brussel/Horeca Be Pro, Gespstraat 70, 1070 Brussel.   Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (maximum 3 maanden in totaal), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.   Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, mondeling, …) u de informatie wenst te ontvangen. Hou er rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig zullen hebben en dat we zeker willen zijn dat we de juiste persoon helpen.   Waar en hoe kan u een klacht indienen?   Indien u van oordeel bent dat wij de reglementering betreffende de bescherming van persoonsgegevens niet hebben gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Persstraat 35, 1000 Brussel.   Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?   Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na
 • uw laatste verzoek tot informatie
 • uw laatste inschrijving voor een opleiding, een dienst of een evenement
 • de laatste betaling van een
 • het laatste van de 3 bovenvermelde events.
  ——————————————–