Beleid inzake cookies en andere traceringsmiddelen–

Wie zijn wij?

Horeca Forma Be Pro is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens die via cookies en andere traceermiddelen (hierna “cookies” genoemd) op deze website worden verzameld.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt ons elke werkdag van 9 tot 17 uur telefonisch bereiken op het nummer 02/550.00.10

U kunt ook een e-mail sturen naar formation.bruxelles@horecaformabru.be of een brief ter attentie van Agrafestraat 70 in 1070 Anderlecht

Wie is onze functionaris voor gegevensbescherming?

Onze functionaris voor gegevensbescherming is L4 Consulting bv, Puttestraat 47, 9620 Zottegem, l4-consulting@proximus.be.

Wat zijn cookies en andere traceermiddelen?

Oorspronkelijk was een cookie een minibestandje om de communicatie tussen het apparaat van de bezoeker en de server van de website te vergemakkelijken (verbindingscookies).

Door de technologische ontwikkelingen worden cookies intussen ook voor tal van andere doeleinden gebruikt: om het aantal bezoekers van de website te meten en statistieken te verzamelen (ook wel “analytische cookies” of “statistische cookies” genoemd), om gebruikersvoorkeuren te registreren (bijv. taalkeuze), om een winkelwagentje te bewaren, voor marketing- en/of reclamedoeleinden op basis van surfgedrag, …

Parallel aan deze ontwikkeling zijn andere technische middelen – zoals web trackers – ontwikkeld om het surfgedrag van gebruikers op een webpagina te volgen. Deze staan bekend als “trackers”.

Hoewel cookies hieronder worden genoemd, moet dit ook andere trackers omvatten.

Welke (soorten) cookies worden op deze website gebruikt?

De volgende cookies worden op deze website gebruikt

– analytische cookies

– cookies van derden: cookies voor links naar sociale media

 

 

Cookies voor analytische doeleinden (toestemming vereist)

Analytische cookies zijn niet noodzakelijk voor het goede verloop van het bezoek of het gebruik van de site. Zij verzamelen informatie over het gebruik van de site. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. U kunt ervoor kiezen een of meer van deze cookies te accepteren. Indien zij persoonsgegevens verwerken, hebben wij deze rechtstreeks van u verkregen wanneer u de website bezoekt. Zij worden bewaard tot de vervaldatum.

Dit beftreft de volgende cookies:

Naam Vervaldatum Inhoud Doel Externe communicatie
_ga Na 2 jaar Volgen van unieke gebruikers op lange termijn Cookie de suivi Google analytics
_gat Na 1 jaar Identificator (elders opgeslagen informatie voor analytische rapporten) Cookie de suivi Google analytics
_gid Na 1 jaar Volgen van unieke gebruikers op korte termijn Cookie de suivi Google analytics
pll_language Na 1 jaar Referentietaal van de bezoeker bepalen

 

Cookies van derden (toestemming vereist).

“Third-party cookies” zijn onder meer links naar sociale media (die zorgen voor een optimale interactie met sociale media zoals Facebook).

Cookies van derden zijn cookies van een ander domein.

U kunt de derde partij (het domein) accepteren of afwijzen. Deze cookies kunnen niet worden aanvaard “per type” cookie van derden, omdat een cookie van een derde tegelijkertijd voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt, zoals voor ondersteuning van sociale media en voor analysedoeleinden.

Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar de verklaringen die derden hierover op hun eigen websites geven. Gelieve er nota van te nemen dat deze verklaringen van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

Zij zullen worden bewaard tot de vervaldatum.

Wanneer wij een cookie van een derde partij gebruiken, laden wij een extern element van een derde partij via onze site (pixel). Dit element is afkomstig van de derde partij. Het is dit externe element dat de cookies naar de derde partij stuurt.

 

 

Cookies van derden voor sociale media

Cookies worden gebruikt om de integratie van sociale netwerksites (van derden) op onze websites mogelijk te maken. Onze onlinediensten kunnen ingebedde elementen van derden bevatten. Dit kan inhoud zijn die bij een derde is opgeslagen, maar die wordt weergegeven op, in of via onze onlinediensten. Bovendien kan onze inhoud worden gedeeld via knoppen op de sociale netwerksites van onze onlinediensten.

Deze sociale media zijn onder meer Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn en Twitter.

Deze derde partijen kunnen cookies plaatsen op onze online diensten om gegevens te verzamelen. Wij hebben zelf geen invloed op wat deze sociale media met hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar de verklaringen die deze derde partijen op hun eigen websites geven.

Gelieve er nota van te nemen dat deze verklaringen van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Zij zullen worden bewaard tot de vervaldatum.

Dit geldt voor de volgende cookies van derden:

Nom du cookie Date d’expiration Contenu

Objectif

 

Communic. externe

La politique de confidentialité du tiers

 

Common/ cavalry_endpoint.php Session données sur comportement des visiteurs publicité Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies
IDE 1 ans les actions de l’utilisateur du site publicité (doubleclick.net) Google https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US
test_cookie 1 jour Attribut du browser publicité (doubleclick.net) Google https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US
r/collect Session Pixel – info of dispositif comportement des visiteurs publicité (doubleclick.net) Google https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US
VISITOR_INFO1_LIVE 179 jours bande passante page web publicité Youtube https://www.youtube.com/intl/en_be/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
YSC Session Identification uinique publicité Youtube
yt.innertube::nextId persistance Identification uinique publicité Youtube
yt.innertube::requests persistance Identification uinique publicité Youtube

 

GPS

1 jour position géographique publicité Youtube

 

Hoe kan ik zien welke cookies op mijn apparaat zijn geplaatst en hoe kan ik ze verwijderen?

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geplaatst of als u ze wilt verwijderen, kunt u een instelling in uw browser gebruiken. De onderstaande links geven u meer informatie over hoe u dit kunt doen.

– Google Chrome

– Safari

– Internet Explorer

– Microsoft Edge

 

 

Welke rechten hebben betrokkenen?

Naast het recht op inzage heeft u het recht om de verwerkte persoonsgegevens te laten corrigeren, beperken of wissen (tenzij de wet anders bepaalt).

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om de gegeven toestemming in te trekken (tenzij de wet anders bepaalt).

Indien de gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst en de gegevens automatisch worden verwerkt, heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of rechtstreeks aan een andere partij.

Heb je een verzoek? Stuur het naar formation.bruxelles@horecaformabru.be of naar Agrafestraat 70, 1070 Anderlecht, samen met een kopie van uw identiteitskaart, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren. In principe krijgt u binnen een maand antwoord.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering)?

Nee, er is geen geautomatiseerde besluitvorming.

Een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u van mening bent dat wij ons niet aan de toepasselijke wetgeving hebben gehouden, kunt u een klacht indienen bij: de Gegevensbeschermingsautoriteit, rue de la Presse 35, 1000 Brussel.